Disclaimer

Aan het samenstellen en onderhouden van de opsiciliecard.nl website besteedt Discover Sicily haar uiterste zorg. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onvolledig of onjuist zijn. Aan de verstrekte informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De informatie is volstrekt indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Discover Sicily kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites die via de opsiciliecard.nl website te benaderen zijn, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Discover Sicily worden onderhouden, wordt afgewezen.

Discover Sicily draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en diensten die door de deelnemers aan de opsiciliecard worden aangeboden. Voor reclamaties, bezwaren en garantieregelingen dien je je rechtstreeks te wenden tot de partner waarbij je het product hebt aangeschaft of de dienst hebt verkregen. 

Discover Sicily staat er niet voor in dat de teksten op de opsiciliecard.nl website steeds juist en volledig zijn;

Discover Sicily is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden in genoemde teksten.
Op het gebruik van de opsiciliecard.nl website en de opsiciliecard zijn de Algemene Voorwaarden van Discover Sicily van toepassing. Deze kunt u vanaf elke pagina van de opsiciliecard.nl website raadplegen.

Mocht je, ondanks alle aandacht die wij besteden aan de opmaak van de opsiciliecard.nl website en de zorgvuldigheid waarmee wij de deelnemers aan de opsiciliecard hebben geselecteerd, toch niet geheel tevreden zijn, laat ons dit dan weten via klachten@discoversicily.nl